Tørrisblåsing

Hva er tørrisblåsing?

Tørrisblåsing er en meget effektiv rengjøringsmetode, som også er mer skånsom og miljøvennlig enn de fleste andre former for rens. Tørris har vært brukt i industrien i Europa og USA i lang tid, og fordelene med tørris er at den effektivt løsner belegg for deretter å sublimere. Det blir derfor lite opprydding og søl med metoden da kun belegget må samles opp. Metoden gjør det også skikkelig rent selv om det er vanskelig tilkomst.

SLIK FOREGÅR TØRRISBLÅSING.

En tørrisblåser bruker trykkluft til å sprute tørrispellets i en enorm hastighet der det skal renses. Temperaturen på -79 °C fryser smusset og får det til å sprekke. Tørrispellets fjerner smusset lett, og dette er den mest effektive, miljøvennlige og rimeligste metoden. Tidsforbruket er vesentlig mye mindre enn når man bruker andre metoder som eksempelvis manuell nedskraping, som er mannskaps- og tidkrevende.

Mindre kjøkkenavtrekk (i eneboliger og leiligheter) er sjelden eller aldri tilrettelagt for fettrengjøring. Det er bare adkomst via filterplasseringen som muliggjør rengjøring av filter og til en viss grad motor og vifte. Kanalen er ikke tilgjengelig for grundig rengjøring av fett.

Mekanisk rensing med børster vil bare fjerne det myke fettet, men klarer ikke å børste ut det fettet som er blitt hardt i kanalen. I storkjøkken finnes det flere alternative rensemetoder: Manuell nedskraping av fettet, rengjøring med kjemikalier, høytrykksrensing med damp eller tørrisblåsing.

Den mest effektive metoden er altså rensing med tørris, og dette kan også fjerne vanskelig belegg som søl av av olje, lim, plastrester, lakk, maling, betong, asfalt, sot etter brann, bitumen og hydrokarboner. Tørris desinfiserer og fjerner både belegg av groe/sopp og mugg, samt selve organismen.

DETTE ER FORDELENE.

Fordelene med tørrisblåsing er mange. Man trenger ikke noe forarbeid, og pelletsene kommer til i hver minste krok. Det er miljøvennlig og skånsomt, og det brukes ingen kjemikalier eller andre giftige midler. Det skader heller ikke overflaten, og etter rens, så ligger det ingen rester igjen.

Oppsummert:

  • Skånsomt
  • Miljøvennlig
  • Effektivt
  • Helt rent uten avfall

HVA KAN SKJE OM PROBLEMET IKKE LØSES?

Fett i kjøkkenavtrekk medfører stor brannfare med risiko for rask brannspredning i hele ventilasjonsanlegget. Denne type fett i ventilasjonsanlegg finner vi ofte i storkjøkken og restauranter, og og selv om det finnes flere måter å fjerne dette fettet på, så er det èn metode som skiller seg ut. Tørrisblåsing. Vi anbefaler jevnlig rens for å holde ventilasjonsanlegget rent.

 - Bildet viser en kjøkkenhette full av fett og skitt.

Bildet viser en kjøkkenhette full av fett og skitt.

 - Og slik ser det ut etter tørrisblåsing - rent som det bør være.

Og slik ser det ut etter tørrisblåsing - rent som det bør være.

Vi har lang erfaring i å rense ventilasjonsanlegg med tørris og hører gjerne fra deg. 

Kontakt oss for gratis befaring