Tørrisblåsing

Fett i kjøkkenavtrekk medfører stor brannfare med risiko for rask brannspredning i hele ventilasjonsanlegget. Denne type fett i ventilasjonsanlegg finner vi ofte i storkjøkken og restauranter, og og selv om det finnes flere måter å fjerne dette fettet på, så er det èn metode som skiller seg ut. Tørrisblåsing.

Dette er den mest effektive, miljøvennlige og rimeligste metoden. Tidsforbruket er vesentlig mye mindre enn når man bruker andre metoder som eksempelvis manuell nedskraping, som er mannskaps- og tidkrevende.

Mindre kjøkkenavtrekk (i eneboliger og leiligheter) er sjelden eller aldri tilrettelagt for fettrengjøring. Det er bare adkomst via filterplasseringen som muliggjør rengjøring av filter og til en viss grad motor og vifte. Kanalen er ikke tilgjengelig for grundig rengjøring av fett.

Mekanisk rensing med børster vil bare fjerne det myke fettet, men klarer ikke å børste ut det fettet som er blitt hardt i kanalen.

Storkjøkken

I storkjøkken finnes det flere alternative rensemetoder: Manuell nedskraping av fettet, rengjøring med kjemikalier, høytrykksrensing med damp eller tørrisblåsing.

Den mest effektive metoden er altså rensing med tørris, og dette kan også fjerne vanskelig belegg som søl av av olje, lim, plastrester, lakk, maling, betong, asfalt, sot etter brann, bitumen og hydrokarboner. Tørris desinfiserer og fjerner både belegg av groe/sopp og mugg, samt selve organismen.

Historie

Tørris har vært brukt i industrien i Europa og USA i lang tid, og fordelene med tørris er at den effektivt løsner belegg for deretter å sublimere. Det blir derfor lite opprydding og søl med metoden da kun belegget må samles opp. Metoden gjør det også skikkelig rent selv om det er vanskelig tilkomst.

Vi har lang erfaring i å rense ventilasjonsanlegg med tørris. 

Kontakt oss for gratis befaring