Ventilasjonsrens

God ventilasjon er god helse. Power Clean er totalleverandør innen sanering og rensing av ventilasjon og ventilasjonsanlegg i: eneboliger, borettslag og sameier, skoler, barnehager, sykehus, institusjoner og offentlige bygg, så vel som kontorbygg, næringsbygg, industri og skip, restaurant, kantine, storkjøkken og gatekjøkken.

Vi renser også ventilasjon basert på naturlig trekk, og utfører kontroll av luftgjennomstrømming, partikkelmåling, påvisning av sopp, mugg og bakterier i ventilasjonsanlegg. I tillegg tilbyr vi videoinspeksjon av kanal og kanalsystemer.

Vi tilbyr tidsbestemte vedlikeholdsavtaler, slik at du alltid kan være trygg på at ventilasjonsanlegget fungerer som det skal.

Vi har lang erfaring i å rense ventilasjonsanlegg- og kanaler.  Et rent og dermed velfungerende ventilasjonsanlegg med veldimensjonert kapasitet og gjennomstrømning reduserer mengden mikroorganismer i inneluften til et minimum!

God helse starter med et godt inneklima. Vi hjelper deg med dette.

Kontakt oss for gratis befaring