Ventilasjonsrens

Hva er ventilasjonsrens?

Ventilasjonsrens er vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Det kan være flere årsaker til at dette bør gjennomføres, eksempelvis at ventilasjonsanlegget ikke fungerer som det skal, eller at man har et dårlig inneklima.

Slik foregår ventilasjonsrens for et bedre inneklima.

Rens av ventilasjonsanlegg gjennomføres med roterende børster og undertrykk. Børstene føres gjennom kanalene og løsner støvet som suges ut. Til slutt kontrolleres anlegget og aggregatet vedlikeholdes. Stort sett er hele operasjonen gjennomført på under en time.

Power Clean er totalleverandør innen sanering og rensing av ventilasjon og ventilasjonsanlegg i: eneboliger, borettslag og sameier, skoler, barnehager, sykehus, institusjoner og offentlige bygg, så vel som kontorbygg, næringsbygg, industri og skip, hoteller, restaurant, kantine, storkjøkken og gatekjøkken.

Vi renser også ventilasjon basert på naturlig trekk, og utfører kontroll av luftgjennomstrømming og bakterier i ventilasjonsanlegg. I tillegg tilbyr vi videoinspeksjon av kanal og kanalsystemer.

Vi tilbyr tidsbestemte vedlikeholdsavtaler, slik at du alltid kan være trygg på at ventilasjonsanlegget fungerer som det skal, og dermed at man har et optimalt inneklima der man oppholder seg. For hoteller tilbyr vi serviceavtaler som ivaretar våre anbefalinger og sikrer at man følger opp anbefalte vedlikehold for ventilasjonsanlegg både generelt og for restaurant og storkjøkken. Vi tilbyr også tømming av fettutskillere. I en serviceavtale er man også sikret faste rabatter.

Les mer i vår PDF som forteller mer om våre tjenester for hoteller.

Dette er fordelene.

God ventilasjon er god helse. Og god helse starter med et optimalt og godt inneklima. Dette kan holde oss friskere, beskytte mot astma- allergisymptomer, høysnue, tett nese og tørr og irritert hud. Generelt anbefaler vi rens av ventilasjon hvert femte år. Forebyggende vedlikehold gir en økonomisk gevinst og utsettelse av vedlikehold kan bety store eller plutselige kostnader.

Last gjerne ned vår pdf som forklarer hvordan god ventilasjon reduserer luftbåren smitte.

Hva kan skje om problemet ikke løses?

Astma- og allergisymptomer kan forekomme, det samme kan høysnue, tett nese og tørr og irritert hud. Det kan være at man opplever dårligere luftkvalitet, som gjør oss tunge i hodet, oftere syke eller man sover dårlig. Det kan være mugg og fukt på vinduskarmer, vinduer eller på badet. Eller det kan være at man sliter med å få egen matlukt bort fra boligen eller lukter mat fra andre boliger.

Vi har lang erfaring i å rense ventilasjonsanlegg- og kanaler.  Et rent og dermed velfungerende ventilasjonsanlegg med veldimensjonert kapasitet og gjennomstrømning reduserer mengden mikroorganismer i inneluften til et minimum!

God helse starter med et godt inneklima. Vi hjelper deg med dette.

Last ned og les mer i vår pdf.

Kontakt oss for gratis befaring