Tørrisblåsing Power Clean

Tørrisblåsing Power Clean

Innsiden av en Power Clean bil, med utstyr for å gjennomføre tørrisblåsing