Ikon for rørfornying Power Clean

Rørfornying

HVA ER RØRFORNYING?

Rørfornying er et samlebegrep for flere metoder for rehabilitering av vann- og avløpsrør helt uten eller med minimale inngrep i infrastruktur. Det vil si at vi kan rehabilitere rør uten å grave i vei og hager, eller uten å pigge opp gulv og rive vegger. Vi bruker eksisterende tilgangspunkter som utvendige kummer, stakekummer i gulv eller stakeluker på stammer. Forutsetning er at disse er dimensjonert for arbeidet som skal utføres.

Vi utfører rørfornying av alle typer overvanns- og avløpsrør på oppdrag for huseiere, borettslag og sameier, i tillegg til  eiendomsforvaltere, forsikringsselskaper og rørleggere. Vi utfører rørfornying både for kommuner og kommunale selskaper. Utstyr og materialer for strømpeutforinger er tilpasset de enkelte rørenes dimensjon og tilstand.

SLIK FOREGÅR RØRFORNYING.

Enkelt forklart støper vi nye rør på innsiden av eksisterende rør ved hjelp av fleksible strømpeforinger som tilsettes herdningsmateriale. Dette kan være for eksempel tokomponent epoxy. Strømpeforingene vrenges inn i det eksisterende røret med spesialutstyr for både installasjon, gjenåpning og håndtering av pågreninger. Samme utstyret brukes for kontroll og dokumentasjon av utført arbeid. Vi har mange års erfaring med rørfornying for både private og offentlige kunder rundt om i hele landet.

DETTE ER FORDELENE.

Fordelene med rørfornying er kortere anleggstid og færre inngrep i bygg og infrastruktur enn ved tradisjonell utskifting. I tillegg blir det færre forstyrrelser for beboere, og jobben utføres raskt og kostnadseffektivt. TT-Teknikk bruker kun sertifiserte materialer og metoder, og gir garanti som for nyanlegg.

HVA KAN SKJE OM PROBLEMET IKKE LØSES?

Ved å ikke ta behov for fornyelse og rehabilitering av rør alvorlig, kan det vise seg å bli mer kostbart og problematisk i lengden. Det tar kanskje en stund før det vises, men da kan langt større og mer alvorlige problemer oppstå. Eksempelvis kan grunnvann trenge inn i rørene gjennom sprekker og skader. Vond lukt og forurensning kan oppstå dersom kloakk lekker ut av rørene, i tillegg til at dyr som eksempelvis rotter kan trenger gjennom rørene, og i verste fall inn i bolig.

Økonomisk sett er det rimeligere å ha godt vedlikehold enn å ta problemene når de har vokst seg store.

Kontakt oss for gratis befaring