Power Clean-metoden

Power Clean-metoden.

Mekanisk rengjøring med roterende børster er ofte den beste metoden for dyp rensing av kanaler og vifter eller viftehus i ventilasjonsanlegg. Det er også den mest miljøvennlige metoden, da det ikke brukes kjemikalier, pulver eller andre løsemidler. Power Clean-metoden benytter mekanisk rensing under kontrollert avtrekk for distribuering eller oppsamling av støv og belegg.

Oppdragene utføres vanligvis av operatører med håndholdt verktøy og mekaniske vifter, men kan også utføres med spesielle roboter med påmontert kamera og renseutstyr. Enkelte anlegg krever spesielle arbeids- og sikkerhetsmessige tiltak hvor overhetet damp, oppløsningsmidler, desinfiseringsmidler eller tilsvarende metoder må benyttes grunnet spesielle belegg og forurensninger. Dette skjer kun etter avtale med oppdragsgiver og myndigheter.

Last gjerne ned vår pdf som forklarer hvordan god ventilasjon reduserer luftbåren smitte.

Fett i kjøkkentrekk.

Fett i kjøkkenavtrekk medfører stor brannfare.

Fett i kjøkkenavtrekk medfører stor brannfare med risiko for rask brannspredning i ventilasjonsanlegget i hele bygningen. Fett i ventilasjonsanlegget er også svært uhygienisk, medfører redusert effekt og forhindrer service og vedlikehold.

Mindre kjøkkenavtrekk (i eneboliger og leiligheter) er sjelden eller aldri tilrettelagt for fettrengjøring. Det er bare adkomst via filterplasseringen som muliggjør rengjøring av filter og til en viss grad motor og vifte. Kanalen er ikke tilgjengelig for grundig rengjøring av fett.

Mekanisk rensing med børster vil bare fjerne det myke fettet, men klarer ikke å børste ut det fettet som er blitt hardt i kanalen.

Storkjøkken og tørrisblåsing.

I storkjøkken finnes det flere alternative rensemetoder: Manuell nedskraping av fettet, rengjøring med kjemikalier, høytrykksrensing med damp eller tørrisblåsing. Sistnevnte egner seg også godt for å eliminere brannbomber.

Den mest effektive metoden er rensing med tørris.

Den mest effektive og miljøvennlige – og billigste – metoden er rensing med tørris. Tidsforbruket er vesentlig mye mindre enn når man bruker andre metoder som manuell nedskraping som er mannskaps- og tidkrevende.

Tørrisblåsing kan erstatte bruken av en rekke etsende kjemikalier og organiske løsemidler, og det sliper ikke underlaget. Tørris er ikke etsende, og verken tilfører eller etterlater stoffer.

Tørrisblåsing kan fjerne vanskelig belegg som søl av av olje, lim, plastrester, lakk, maling, betong, asfalt, sot etter brann, bitumen og hydrokarboner. Tørris desinfiserer og fjerner både belegg av groe/sopp og mugg, samt selve organismen.

Følgende underlag kan også være aktuelle for tørrisblåsing:

  • Statuer og monumenter som er utsatt misfarging eller herværk.
  • Antikviteter kan bringes tilbake til det opprinnelige ved å fjerne belegg av maling og lagg.
  • Bygningsmasse og kanalføringer med sotskader.
  • Tagging på pleksiglass, skilt eller fasade.
  • Fjerning av tyggis både inne og ute.

Tørris leder ikke strøm og kan derfor benyttes på spenningssatt utstyr, og man slipper manuell tørking som krever både nedstengning av anlegget, demontering for tilkomst og bruk av kjemikalier.

Tørris har vært brukt i industrien i Europa og USA i lang tid.

Tørris har vært brukt i industrien i Europa og USA i lang tid. Fordelene med tørris er at den effektivt løsner belegg for deretter å sublimere. Det blir derfor lite opprydning og søl med metoden da kun belegget må samles opp. Metoden gjør det også skikkelig rent selv om det er vanskelig tilkomst.