Hvem hjelper vi?

Vi hjelper BORETTSLAG/SAMEIE

Hvor mange ganger er ventilasjonssystemet renset siden borettslaget eller sameiet var nytt? Det er stor sannsynlighet for at dette aldri har blitt gjort. Har det vært problemer med fukt på bad og vinduer, eller matos fra leiligheter eller i oppganger, eller i verste fall sopp og mugg, skal det gjøres noe med ventilasjonssystemet umiddelbart.

Har utgiftene til strøm for drift av ventilasjonsanlegget økt vesentlig utover normal prisstigning? Kanskje går viftene for fullt på grunn av trykkfall i ventilasjonskanalene? Har styret oversikt over egentilknyttede vifter på kjøkken eller bad. Disse kan være brannfeller hvis de ikke er renset grundig.

Har styret på bakgrunn av tilbakevendende klager angående ventilasjon vurdert å skifte hele eller deler av anlegget? Ved dårlig ventilasjon vil det mest fornuftige skrittet være å vurdere en rens av anlegget først, og siden hvert femte år med Power Clean-metoden. Det vil garantert lønne seg både i form av god ventilasjon og økonomiske utgifter.

OFFENTLIGE BYGG

Installerte ventilasjonssystemer i helse- og opplæringsinstitusjoner trenger oftere tilsyn og rengjøring. Høy konsentrasjon av personer og høy aktivitet skaper mye forurensning av luftmassene. Lufttilførsel, temperatur og avtrekk må fungere optimalt for å gi gode vilkår for generelt opphold, trivsel, trygghet, lek og læring.

Det er spesielt viktig å bemerke at det fra områder hvor det tilberedes, serveres og konsumeres mat, håndteres avfall, samt områder for stell og behandling av syke kreves spesiell oppmerksomhet på rengjøring av ventilasjonskanaler.

Power Clean tilpasser utføring av oppdrag til oppdragsgivers næring, åpningstider, og arbeidstider. Arbeid kan utføres på natt, i helg eller i ferieperioder.

NÆRINGSEIENDOM

Installerte ventilasjonssystemer kan være store, skjulte utgiftsposter i bedrifters totalregnskap. Det benyttes hvert år vesentlige summer til rengjøring av synlige overflater, men det er sjelden satt av midler til rengjøring av «usynlige» overflateareal som ventilasjonskanaler og vifterom.

Konsekvensene av å utelate dette rengjøringsarbeidet er ofte svært omfattende og kan påvirke bedrifters økonomiske resultat betydelig. En av mange konklusjoner i en undersøkelse gjennomført av European Ventilation Hygiene Associtation (EVHA):

«Enhver miljørelatert tilstand som reduserer individuell yteevne (kvalitet eller kvantitet) øker fravær som resulterer i redusert omsetning. Det økonomiske tapet akkumuleres og vil til slutt generere store investeringer, og blir dermed dyrere enn planlagte grunnleggende investeringer og løpende driftskostnader for kontinuerlig vedlikehold av et godt innemiljø.»

Konklusjon: Redusert individuell ytelse grunnet dårlig innemiljø øker fravær som resulterer i redusert omsetning. Power Clean tilpasser utføring av arbeidet til oppdragsgivers åpningstider og arbeidstider. Arbeidet kan utføres på natt, i helg eller i ferieperioder.

ENEBOLIG

Hvilken type ventilasjon har din enebolig? Er anlegget basert på avtrekk alene, er det balansert eller med varmegjenvinning?

Hvor mange ganger har anlegget for ventilasjon i din enebolig blitt renset? I mange tilfeller er svaret aldri. Konsekvensene av dårlig ventilasjon i en enebolig er blant annet problemer med fukt og dugg på bad og vinduer, matos fra kjøkkenet og i verste fall sopp og mugg.

Dersom utgiftene til strøm for ventilasjonsanlegget med varmegjenvinning har økt vesentlig, kan dette være et tegn på at din enebolig har dårlig ventilasjon. Syns du luftutskiftningen fungerer dårlig, kan dette være et annet tegn. Har du sjekket og vurdert fettmengde og støv i kjøkkenkanaler og fare for brannspredning gjennom disse?

Er du usikker på om din enebolig har god ventilasjon, bør du kontakte oss. Vi renser hele anlegget.