Sertifisering

RSVR

Omfattende fagkunnskap, troverdighet og seriøsitet er svært viktig for oss. Vi har derfor valgt å sertifisere våre medarbeidere som arbeider med rengjøring av ventilasjon.

Det finnes ingen bransjeorganisasjon eller sertifisering innenfor dette faget i Norge. Vi valgte derfor å bli medlem i den svenske organisasjonen RSVR (Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare).

16. februar 2006 ble vi sertifisert av RSVR i Göteborg, og vi ble re-sertifisert i 2009.

ISO-SERTIFISERING

 - ISO-Sertifisering

ISO-Sertifisering

Våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre leveranser ivaretar alle kvalitets- og miljøkrav.

For å oppnå ISO-sertifisering stilles konkrete og kontinuerlige krav til effektivitet, sikkerhet, administrasjon av arbeid og arbeidsprosesser, og at bedriften har bærekraft som mål. Risiko reduseres og kvaliteten på vår leveranse sikres, som igjen gir oss tilfredse kunder.

Som en ledende leverandør av tjenester innen vann – og avløp, anleggsvirksomhet og ventilasjonsrens har Power Clean valgt å sertifisere sitt ledelses- og virksomhetsstyringssystem innenfor hele tre ISO standarder:

  • ISO 9001:2015 (Kvalitet)
  • ISO 14001:2015 (Ytre miljø)
  • ISO 45001 (Arbeidsmiljø)

Les mer om ISO-sertifisering