Sertifisering

Omfattende fagkunnskap, troverdighet og seriøsitet er svært viktig for oss. Vi har derfor valgt å sertifisere våre medarbeidere som arbeider med rengjøring av ventilasjon.

Det finnes ingen bransjeorganisasjon eller sertifisering innenfor dette faget i Norge. Vi valgte derfor å bli medlem i den svenske organisasjonen RSVR (Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare).

16. februar 2006 ble vi sertifisert av RSVR i Göteborg, og vi ble re-sertifisert i 2009.