Tekniske løsninger inne i Norges første fullelektriske rørinspeksjonsbil

Tekniske løsninger inne i Norges første fullelektriske rørinspeksjonsbil

Bildet viser oss innsiden av Norges første fullelektriske rørinspeksjonsbil, her hvor arbeideren kan observere innsiden av et rør via en dataskjerm