Miljø og kvalitet

KVALITETSSIKRING

TT-Teknikk AS er sertifisert iht. standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Vi skal sikre rett kvalitet på utførelsen av våre oppdrag. Rett kvalitet innebærer å gjøre alt riktig fra starten av, og å leve opp til kundens forventninger på bestilte produkter og tjenester.

Hvert oppdrag bygger på en systematisk arbeidsplanlegging, egenkontroll samt dokumentering av arbeidet. Naturligvis innebærer det også oppfølging av utførte oppdrag, utveksling av erfaringer og opplæring.

Vårt kvalitetssystem omfatter de tekniske, organisatoriske og administrative rutinene som er nødvendige for å utføre et arbeid og levere et oppdrag med riktig kvalitet fra Power Clean.

At skolebenken, med alt det innebærer, er en del av vår hverdag, gjør at Power Clean-metoden er i konstant utvikling og hele tiden forbedres.

MILJØ

Power Clean har miljøsikringssystem i henhold til ISO 14001:2004.

«Vi fikk inn anbud fra flere selskaper, men valgte til slutt en miljøvennlig metode som går ut på å bruke rensemidler helt fri for kjemikalier. Firmaet vi valgte heter Power Clean.»

Utsagnet er fra en av våre kunder, og vi kunne ikke ha sagt det bedre selv. Men for å gi deg et fullstendig bilde vil vi gjerne redegjøre for vår miljøfilosofi:

Vi skal strebe etter å integrere kretsløpstanken i virksomheten vår. Det innebærer at vi så langt det er mulig kommer til å velge arbeidsmåter, metoder, systemer og materialer

  • som tar vare på naturens ressurser
  • som unngår bruk av miljøskadelige produkter
  • med tanke på brukerens helse og trivsel

Gjennom vår arbeidsmiljøfilosofi skal vi videre ta størst mulig hensyn til våre medarbeideres helse. Vi skal jobbe for at alle ansatte i bedriften får tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med denne miljøfilosofien. Det innebærer i sin tur at miljøarbeidet vårt kontinuerlig utvikles og forbedres.