Power Clean AS Buskerud

Power Clean AS

TT-Teknikk Buskerud

Postboks 18, 3401 Lier
Besøksadresse:
Holmenveien 2, 3402 Lier
Telefon:
02490
Epost:
post@powerclean.no

Fra vårt kontor på Lier, så betjener vi hele østlandet med våre tjenester ventilasjonsrens, avløpsrens og rens med tørris. I tillegg betjener vi, gjennom TT-Teknikk, rørfornying, rørinspeksjon, høytrykksspyling, slamsuging, vedlikeholdsrens og graving. Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg.

ANSE JOBBEN SOM GJORT.